PDM a identificat o soluţie pentru stimularea angajării tinerilor în câmpul muncii – bursele private

9823a23cb1e8438b8e7ff250095036fa

Agenţii economici ar fi interesaţi să investească în instruirea viitorilor angajaţi ca să capete abilităţile necesare şi să fie şi mai productivi.

Deputaţii Partidului Democrat au promovat miercuri în parlament un proiect de lege privind instituirea burselor private care vor permite sporirea numărului de tineri angajaţi în câmpul muncii şi, respectiv, instruirea acestora din contul unor companii.

 Proiectul, elaborat de un grup de deputaţi din PDM, prevede că tineri cu vârsta cuprinsă între 16-30 de ani care urmează un program de instruire într-o instituție de învățămînt vor putea primi alocaţii băneşti (lunare) acordate de o organizaţie/ agent economic în baza unui contract. Bursa privată se acordă lunar şi are un cuantum în limitele de la unu la trei salarii minime pe țară și  aferent lunii respective.

La finalizarea studiilor pentru care i-a fost acordată bursa privată bursierul are obligaţia să anunţe în scris beneficiarul despre intenţiile sale cu privire la continuarea studiilor sau în vederea încheierii unui contract de muncă. În condiţiile în care bursierul optează pentru încheierea unui contract de muncă, acesta este obligat să presteze servicii în cadrul activităţii beneficiarului care i-a acordat această bursă privată pe baza unui contract de muncă încheiat pe o perioadă de două ori mai mare decît perioada pentru care a primit bursa.

Proeictul are drept scop facilitarea integrării tinerilor pe piaţa forţei de muncă, a explicat deputatul democrat Oleg Ţulea, unul din autori. ”Rata medie  de şomaj în rândul tinerilor este 2,5 ori mai mare decât rata medie pe ţară. Tranziţia de la procesul educaţional la cel de muncă este plin de obstacole precum calitatea studiilor, necorelarea cererii şi ofertei pe piaţa forţei de muncă, de multe ori tinerii sunt impuşi să aibă experienţă de muncă de 2-3 ani lucru imposibil de realizat pentru mulţi tineri”, a declarat Ţulea.

El a amintit că în 2011, în cadrul unui forum, mai multe asociaţii de business au stabilit că una din principalele probleme cu care se confruntă angajatorii este deficitul de cadre cu o calificare necesară fiind nevoiţi să suporte cheltuili pentru instruirea personalului.

”Agenţii economici ar fi interesaţi să investească în instruirea viitorilor angajaţi ca să capete abilităţile necesare şi să fie şi mai productivi. Chelutuilelile pentru instruire sunt motivate economic şi agenţii economici trebuie să fie stimulţi şi recompensaţi”, a declarat Ţulea.

El a accentuat că acest proiect este atât în beneficiul tinerilor cât şi a agenţilor economici. ”Acordarea posibilității pentru agenții economici de a oferi burse private studenţilor va facilita integrarea acestora pe piaţa muncii la absolvire, va diminua deficitul de cadre cu calificare ridicata, iar tinerii vor avea şanse mai mari de a se angaja şi a deprinde noi abilităţi de muncă”, a explicat Ţulea.

HotNews.md

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три × четыре =