„Salvăm Moldova!” prin consolidarea statalității! /Textul integral al Declaraţiei/

steag-moldova111

Mai multe organizații patriotice au semnat o declarație comună cu privire la crearea Mișcării „Salvăm Moldova”.

Inițiatorii formațiunii își propun ca scop unirea eforturilor în consolidarea statalității moldovenești. Potrivit autorilor acestei idei, noua mișcare nu este politică și este dispusă să accepte în rîndurile sale membri indiferent de apartenența lor politică, informează NOI.md.

Principalul criteriu la examinarea cererilor de aderare la mișcare va fi viziunea patriotică și dorința de a nu admite distrugerea statalității moldovenești. Adepții acestei mișcări intenționează să creeze un sistem de depistare și publicare a datelor referitoare la cei care duc o activitate antistatală și ignoră toate prevederile Constituției.

Printre principalele încălcări admise de autorități, potrivit reprezentanților Mișcării „Salvăm Moldova”, se numără neglijarea dreptului națiunilor la autodeterminare, distrugerea deliberată la nivel înalt a statalității moldovenești, distrugerea patrimoniului cultural și moral al țării, precum și a unității societății multinaționale, implementarea activă a procesului de românizare la toate nivelurile.

Potrivit inițiatorilor, sarcina principală a Mișcării „Salvăm Moldova” constă în mobilizarea cetățenilor-patrioți care se pronunță pentru păstrarea suveranității și identității naționale a țării, pentru păstrarea istoriei, limbii și statalității Moldovei.

Textul integral al Declaraţiei:

«Ținînd cont de situaţia critică, în care a ajuns ţara, situaţie în care:

  • conducerea statului comite încălcări grave ale Constituţiei, neglijînd cu brutalitate dreptul naţiunii la autodeterminare; mai multe forţe politice s-au poziţionat în mod deschis ca forţe antipopulare; are loc realizarea conştientă a planului de lichidare a statalităţii moldoveneşti şi de anexare a Moldovei la România;
  • mafia oligarhică jefuieşte ţara într-un mod fără precedent şi încearcă prin orice mijloace să se menţină la putere, schimbînd, asemenea unui cameleon, denumirile partidelor şi apartenenţa de partid; deputaţii, de parcă ar fi o marfă, au devenit obiecte de negoţ, trădînd, astfel, atît alegătorii, cît şi ţara în întregime;
  • forţele unioniste distrug sistematic moştenirea culturală şi spirituală a ţării, impun generaţia tînără să studieze istoria şi limba uniu stat străin, plus la aceasta, în toate şcolile deja se organizează în mod forţat serbări consacrate “Zilei unirii Moldovei cu România”;
  • poporul Moldovei este lipsit de o alegere reală! Lui i se propune doar să aleagă între diferite clanuri oligarhice sprijinite de către Apus şi lingăii lui din România. Scopul acestei „alegeri” este distrugerea țării și a statului;

NOI, UN GRUP DE CETĂŢENI AI REPUBLICII MOLDOVA – patrioţi ai ţării în care trăim, urmărind drept scop consolidarea tuturor forţelor patriotice ale Moldovei şi neadmiterea lichidării statalităţii, pentru identificarea tuturor actorilor activi ai procesului de distrugere a ţării şi de jefuire a patrimoniului poporului, am hotărît să întemeiem MIŞCĂREA POPULARĂ „SALVĂM MOLDOVA!”.

Ținînd seama de primejdia vădită, care ameninţă Moldova şi poporul moldovenesc, principalul nostru obiectiv îl constituie mobilizarea cetăţenilor ţării, a tuturor forţelor patriotice, a tuturor celor care se pronunţă PENTRU păstrarea suveranităţii şi identităţii ţării, care doresc să ne apere istoria, limba, statalitatea şi, în caz de necesitate, să se ridice cu fermitate întru apărarea Patriei noastre.

Prin voinţa poporului nu trebuie să permitem României şi altor state străine să realizeze planul de nimicire a statalităţii moldoveneşti. Trebuie să ne unim şi prin efort comun să păstrăm suveranitatea ţării şi identitatea duhovnicească a poporului.

În fiecare localitate a ţării, trebuie să identificăm şi să facem public numele tuturor celor care încălcînd prevederile Constituţiei Moldovei, în mod sistematic, an de an, desfăşoară activităţi antistatale, îşi distrug şi îşi trădează Patria, care participă la însușirea ilegală a patrimoniului public. Poporul trebuie să cunoască numele tuturor “eroilor” săi!

Mişcarea populară „Salvăm Moldova!” nu este o forţă politică – mişcarea îi va întruni pe reprezentanţii tuturor naţionalităţilor care locuiesc pe teritoriul Moldovei: atît pe cei care nu fac parte din careva partide, cît şi pe reprezentanţii diferitor formaţiuni politice, pe toţi patrioţii Moldovei – persoane care doresc să salveze ţara şi să asigure o viaţă decentă poporului moldovenesc.

Îi îndemnăm pe toţi să ni se alăture!

Doar împreună vom salva Moldova! Doar împreună vom învinge!».

Vezi de asemenea:

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

тринадцать + шесть =