Guvernul lichidează publicaţiile „Moldova Suverană” şi „Nezavisimaia Moldova”

Guvernul lichidează publicaţiile „Moldova Suverană” şi „Nezavisimaia Moldova”

Guvernul va examina la ședința din 16 septembrie proiectele de decizii privind inițierea procedurii de lichidare a întreprinderilor de stat „Moldova Suverană” și „Nezavisimaia Moldova”. Se prevede că toate drepturile și obligațiunile acestor două publicații vor fi transmise Cancelariei de Stat.

Executivul intenționează să instituie Consiliul Național pentru reformarea administrației publice. Din componența Consiliului vor face parte 9 membri. Structura va fi prezidată de prim-ministru, iar președinte adjunct va fi secretarul general al Cancelariei de Stat. Din Consiliu vor face parte miniștrii economiei, finanțelor și dezvoltării regionale.

Conform regulamentului, Consiliul se va ocupa de planificarea strategică pe problemele ce țin de implementarea și monitorizarea politicilor în domeniul reformării administrației publice centrale și locale. În caz de necesitate, Consiliul va putea crea organe consultative – comitete, comisii și grupuri de lucru.

Totodată, la propunerea Ministerului Justiției va fi examinat proiectul de hotărîre privind operarea unor amendamente în Legea cu privire la executorii judecătorești.

Amendamentele se referă la responsabilitatea executorilor judecătorești în cazul anulării actelor întocmite anterior de aceștia. În asemenea cazuri executorii judecătorești vor fi trași la răspundere disciplinară. De asemenea, vîrsta executorilor judecătorești nu va depăși 65 de ani.

În noua redacție sînt stabilite și cerințele privind formarea comisiei de licențiere. Din comisie vor face parte 9 membri, inclusiv 3 din partea Uniunii Executorilor Judecătorești, 2 din partea Ministerului Justiției, cîte unul din partea comunității academice și societății civile. Regulamentul cu privire la Uniune va fi aprobat de Ministerul Justiției.

În total urmează să fie modificate și completate 30 din 55 de articole ale legii în vigoare. De obicei, în asemenea cazuri se recomandă adoptarea unei legi noi.

Sursa: noi.md

См. подробнее: http://politmoldova.com/guvernul-lichideaza-publicatiile-moldova-suverana-si-nezavisimaia-moldova.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двадцать − 17 =