Noul cod de etică le recomandă judecătorilor să fie mai îngăduitori cu colegii lor

Noul cod de etică le recomandă judecătorilor să fie mai îngăduitori cu colegii lor

Vineri, circa 250 de slujitori ai lui Themis au participat la adunarea generală convocată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Principalul subiect de pe agenda zilei era adoptarea noului cod de etică și conduită profesională a judecătorului – un fel de cod al regulilor pentru persoanele în mantie, inclusiv în afara instanțelor judecătorești.

Și dacă primele persoane din sistemul judecătoresc vorbesc despre un progres semnificativ, atunci experții – despre apariția unui noi document „steril”, ce conține niște adevăruri bine cunoscute de către judecători. În opinia lor, în locul adoptării a două acte de reglementare noi, ar fi fost mai utilă aplicarea documentelor ce au intrat deja în vigoare, dar nu se respectă de către corpul judecătoresc.

Codul ca mijloc de luptă împotriva corupției

Cu majoritatea voturilor, adunarea generală a judecătorilor a adoptat Codul, ce relatează detaliat cum trebuie să se poarte judecătorii în cadrul activității profesionale și a celei obștești. Potrivit autorilor documentului, în ultimii ani, legislația moldovenească ce vizează sistemul judecătoresc și statutul de judecător a suferit schimbări majore. În legătură cu aceasta, judecătorii moldoveni au nevoie de noi reguli etice.

Precum explică președintele CSM, Victor Micu, Codul perfecționează standardele de conduită a judecătorilor și este îndreptat spre sporirea încrederii generale față de comunitatea judecătorilor. Totodată, conducerea sistemului judecătoresc este convins că documentul va contribui la lupta împotriva corupției printre slujitorii lui Themis. Documentul conține reguli pentru toți judecătorii, inclusiv cei demisionari, precum și pentru cei care participă la actul justiției.

„Funcția judecătorului îl obligă să se mențină în anumite limite, spune președintele Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorul trebuie să fie gata de critici și să aibă un comportament decent nu doar în cabinetul de serviciu sau sala de ședințe, dar și în afara instanței judiciare. Noi nu putem exclude factorul uman și erorile de conduită ale judecătorului, însă unele greșeli ar putea constitui încălcări serioase”.

Despre interdicții și priorități

O atenție deosebită este acordată legăturilor de rudenie ale reprezentanților corpului judecătoresc. Judecătorul și membrii familiei lui nu pot folosi statutul profesional pentru obținerea unor beneficii materiale sau în scopuri personale, inclusiv în raport cu organele publice și instituțiile financiare, spre exemplu, pentru obținerea unui credit, împrumut, grant, a unor servicii.

Codul le interzice strict judecătorilor, rudelor și persoanelor apropiate să primească cadouri sau alte beneficii, neprevăzute de legislație.

Magistrații trebuie să evite acțiunile ce ar putea conduce la un conflict de interese, să pună la îndoială independența și integritatea lor. Dacă apare un asemenea risc, judecătorul trebuie să renunțe la examinarea dosarului. Aceste circumstanțe ar putea fi legate nu doar de judecători, dar și de membrii familiilor lor.

Codul menționează prioritatea activității judiciare. Totodată, conform tradiției, este permisă activitatea de profesor, științifică, de creație, dacă acestea nu au impact negativ asupra activității de bază. Practica judiciară a judecătorului este limitată, cu excepția afacerilor personale și de familie. Totuși, asupra foștilor judecători această regulă nu se răsfrînge.

Activitatea politică, de asemenea, este interzisă. Judecătorii nu au dreptul să fie membri ai partidelor și să facă agitație politică. Activitatea antreprenorială nemijlocită nu este permisă, fapt ce nu-i împiedică pe judecători să-și investească mijloacele. Este important să nu exercite funcții de conducere în sectorul comercial.

Despre atitudinea delicată față de cetățeni

Codul obligă judecătorul să activeze onest și să nu fie influențat. Despre tratamentele ce ies din cadrul procesului judecătorul trebuie să informeze conducerea. În comunicarea cu cetățenii judecătorii trebuie să manifeste corectitudine și atitudine echidistantă.

Se prevede că sistemul judecătoresc va devenit mai deschis pentru presă. În acest mod se urmărește sporirea nivelului de încredere a societății, care, în opinia CSM, deseori, nu înțelege motivele juridice ale deciziilor adoptate. Și dacă în privința dosarelor nefinalizate judecătorul trebuie să manifeste precauție, atunci el este în drept să explice conținutul verdictelor emise.

Activitatea obștească și participarea judecătorilor în sectorul neguvernamental se admite, însă doar cu condiția lipsei conflictelor de interese. Spre exemplu, judecătorul nu poate acorda asistență juridică organizației în instanță și consultanță în problemele ce pot devin obiectul unui litigiu.

Libertatea de opinie a judecătorilor este permisă cu anumite limitări, legate de statutul lor.

Cei care vor încălca Codul vor fi pedepsiți de către Consiliul Superior al Magistraturii. Ignorarea cerințelor de etică poate conduce la aplicarea măsurilor de răspundere disciplinară, inclusiv prin sistarea înainte de termen a mandatului de judecător.

Interesele corporative împotriva intereselor obștești

Unele norme din noul cod au generat reacții controversate printre judecători. În special, acestora li se recomandă să fie mai îngăduitori față de colegii lor și să evite atît declarații critice la adresa lor, cît și acuzații de neprofesionalism.

În acest sens, mulți și-au pus întrebarea: de ce judecătorul informat despre comportamentul corupt sau lipsit de etică a colegului său trebuie să țină această informație în secret? Unii reprezentanți ai sistemului judecătoresc consideră că autorii Codului au pus interesele corporative mai presus de cele obștești.

În opinia membrului CSM Teo Cîrnaț, judecătorul nu trebuie să ascundă informația despre comportamentul ilegal sau inadecvat al judecătorilor: „Cine va povesti, dacă nu judecătorul despre faptul că colegul său vine la lucru în stare de ebrietate, îmbrăcat murdar? Sau despre faptul că este corupt, frecventează barurile într-o companie dubioasă, comunică cu infractorii?”

Unii judecători consideră că noul cod este inutil. Astfel, președintele Judecătoriei sectorului Rîșcani, Oleg Melniciuc, spune că mai întîi trebuie create condiții de muncă pentru judecători, iar apoi să le fie înaintate cerințe. În opinia lui, asupra respectării regulilor de etică influențează volumul sporit de muncă: unii dintre ei examinează 16 dosare pe zi, în niște cabinete mici, neadaptate pentru ședințele de judecată.

Un document „inutil”

„Noul cod este un act normativ absolut „steril”, a cărui adoptare nu garantează o aplicare reală, susține unul dintre experții noștri. Codul de etică pentru orice profesie nu este altceva decît un set de reguli menite să reglementeze relațiile nereglementate prin lege.

Iar documentul votat de judecători este unul total inutil pentru cadrul nostru legal. Principiile și regulile de comportament dezinteresat și imparțial al judecătorului pot fi luate din legile deja existente „Cu privire la statutul judecătorului, din Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală, Codul penal etc. Toate cele necesare deja există.

Problema nu constă în lipsa unui cod complex de reguli de etică și conduită profesională, dar în faptul că în sistemul judiciar național aproape nu sînt judecători care le-ar respecta întocmai. În locul adoptării unor noi și noi documente ar fi fost mai utilă asigurarea respectării celor ce deja au intrat în vigoare”.

Remanieri de cadre

În cadrul adunării generale, corpul judecătoresc și-a delegat reprezentanții în organele administrării sistemului judiciar. În ajun, în colegiul de evaluare și cel disciplinar au fost anunțate locuri vacante și judecătorilor li s-a propus să înainteze candidați potriviți.

La final, judecătoarea Curții Supreme de Justiție Iulia Sîrcu a devenit nou membru permanent al Colegiului de evaluare de pe lîngă CSM. În cadrul votului, candidatura ei a fost susținută de 216 persoane. Ea o va înlocui pe Svetlana Novac, care în noiembrie va împlini vîrsta de pensionare.

Judecătorul Curții de Apel Chișinău Stelian Teleucă a fost ales în Colegiul disciplinar de pe lîngă Consiliului Superior al Magistraturii. Această funcție a devenit vacantă după solicitarea de demisie a judecătorului Evghenii Conoval, aprobată prin decret prezidențial. Pentru Teleucă au votat 43 de judecători.

SURSA: NOI.MD

См. подробнее: http://politmoldova.com/noul-cod-de-etica-le-recomanda-judecatorilor-sa-fie-mai-ingaduitori-cu-colegii-lor.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

18 + 14 =