Băncile din Moldova au cîştigat un jackpot

Băncile din Moldova au cîştigat un jackpot

Lichidarea celor trei bănci cu probleme, mai ales a Băncii de Economii, a devenit un adevărat klondike pentru majorarea activelor altor bănci. Ceel mai mult de pe urma lichidării BEM, Banca Socială şi Unibank vor avea de cîştigat jucătorii mari de pe piaţă. Totodată, băncile nu vor trebui să facă prea multe eforturi pentru atragerea noilor clienţi, deoarece cozile la bănci cresc, iar nivelul de deservire scade.

Abordarea specială a Băncii Naţionale

Decizia privind lihidarea celor trei bănci va fi adoptată pe 16 octombrie. Despre aceasta a anunţat premierul Valeriu Streleţ. Însăşi procedura de lichidare ar putea dura ani de zile. Dar înainte de a iniţia procedura de lichidare, guvernul şi Banca Naţională vor adopta măsuri de pregătire a lichidării.

Banca de Economii este o bancă de sistem, prin care treceau fluxurile majore băneşti din vistieria statului. Prin intermediul acesteia erau efectuate plăţile sociale pentru circa o pătrime de beneficiari (în total, de plăţi sociale beneficiază circa 1 milion de cetăţeni), acolo erau deschise conturile trezoreriale ale Ministerului Finanţelor, în aceasta statul a fost mulţi ani acţionar majoritar, la BEM majoritatea populaţiei în etate îşi păstra economiile. Totuşi, a rămas nostalgia după Banca de Economii din perioada sovietică. Toate aceste argumente au stat la baza unei abordări mai „scrupuloase” din partea Băncii Naţionale şi a autorităţilor în cazul lichidării.

Potrivit Legii cu privire la instituţiile financiare, decizia privind lechidarea este adoptată de Banca Naţională fără consultări prealabile cu Guvernul sau Parlamentul – or, după lege, BNM trebuie să fie o instituţie independentă. Totodată, iniţial, este adoptată decizia, iar apoi aceasta este făcută publică, pentru ca acţionarii sau alte persoane afiliate să nu reulească să scoată banii rămaşi din bancă.

Băncile mari vor deveni şi mai mari

Însă în acest caz „special”, Banca Naţională şi alte organe de stat au decis să acţioneze altfel. Pregătirile de lichidare sînt în toi. Ministerul Finanţelor a anunţat un tender privind selectarea băncii care va deservi conturile trezoreriale. Tenderul este închis. Iar acest fapt deja nici nu este o surpriză, or, funcţionarii moldoveni au obiceiuil de a face secret din toate, pentru ca cetăţenii să nu ştie cum sînt utilizaţi banii contribuabililor. Tot cu uşile închise va fi selectat şi învingătorul. După ce criterii va fi selectat cîştigătorul, ne rămîne doar să ghicim. Potrivit informaţiilor NOI.md, învingători ar putea fi „Moldindconbank” sau „Victoriabank”.

Un subiect aparte îl constituie transferul în alte bănci sau la Poşta Moldovei a serviciului de achitare a pensiilor sau îndemnizaţiilor sociale. Aceastîă categorie de clienţi ai Băncii de Economii pot alege: să vină la una din cele nouă bănci, care deja au semnat contractele privind cooperarea cu Casa Naţională pentru Asigurări Sociale, sau să devină clienţii întreprinderii „Poşta Moldovei”. Ultima opţiune va fi una benevol-obligatorie în cazul în care beneficiarii de pensii sau alte plăţi sociale nu-şi vor face alegere pînă pe 1 septembrie.

Ademenind clienţii, băncile utilizează diferite tertipuri. Spre exemplu, multe bănci promit tombole cu foi pentru sanatoriu, pensii etc., vorbesc despre acordarea a 10-15% pentru soldurile din onturi. Totodată, beneficiarii unor plăţi sociale nu prea înţeleg că dobînda va fi achitată pentru soldul rămas pe cont, adică din suma rămasă de la o lună la alta. Or, pensiile şi indemnizaţiile sociale sînt mici şi e puţin probabil că mulţi dintre beneficiari vor putea economisi, iar din banii economisiţi să obţină dobîndă. Rămîne neobservat şi faptul că, spre exemplu, în unele bănci, a şasea operaţiune de retragere a banilor de pe card sau de vizualizare a soldului în cont deja nu va mai fi gratuită.

Unele bănci recug la metode mai puţin legale. Spre exemplu, unele bănci trimis SMS-uri unor categorii de beneficiari ai plăţilor sociale, în care îi cheamă să vină şi să semneze contracte pentru primirea plăţilor sociale. În primul rînd, apare întrebarea: de unde au băncile datele privind beneficiarii plăţilor sociale, or, aceste date sînt personale. În al doilea rînd, din textul SMS nu reiese că cetăţeanul are de ales. Mulţi califică acest fapt drept o obligaţie – să se deservească la o bancă anumită.

În procesul de împărţire a „prăjiturii” de la Banca de Economii în ceea ce priveşte achitarea pensiilor şi plăţilor sociale, un rol important îi revine „Poştei Moldovei”, care la etapa dată şi aşa este cel mai mare furnizor de servicii de acest gen. „Poşta Moldovei” a încheiat o colaborare cu „Victoriabank” privind prestarea serviciilor de emitere a cardurilor bancare. De ce a fost selectată anumte „Victoriabank” şi în ce condiţii, nu se anunţă. Este remarcabil faptul că pentru a şasea solicitare de scoatere a banilor de pe card „Vicoriabank” percepe o taxă. Amintim că „Victoriabank” este unul din liderii pieţei bancare.

Concurenţă mai mică, calitate mai proastă

Un alt teren fertil pentru băncile mari au devenit depozitele clienţilor de la „Banca de Economii”, „Banca Socială” şi „Unibank”, care constituie circa 7-8 miliarde de lei. Cea mai mare parte din depozite a fost transferată la „Moldindconbank” şi „Moldova Agroindbank”, care şi aşa sînt cele mai mari pe piaţă.

Sînt împărţite şi conturile organelor publice şi ale întreprinderilor, multe dintre care erau deservite de Banca de Economii şi Banca Socială. Aici, la fel, vor avea loc concursuri în regim închis.

În consecinţă, în urma lichidării celor trei bănci au de câştigat cei mai mari jucători pe piaţă, care în rezultatul falimentării celor trei bănci vor deveni şi mai mari. Vor pierde, conform tradiţiei, cetăţenii ţării. Acum mulţi clienţi ai bănilor sînt nevoiţi să stea ore în şir în rînd pentru a achita serviciile comunale, să-şi deschidă un card bancar sau un depozit sau să efectueze alte operaţiuni.

Totodată, rămîne deschisă întrebarea: vor investi băncile în reţelele de filiale pentru comoditatea clienţilor săi şi se va îmbunătăţi oare calitatea deservirii. Se vorbeşte demult despre necesitatea perfecţionării sistemelor informaţionale ale băncilor moldoveneşti. Însă băncile nu se grăbesc să facă acest lucru, deoarece aceasta implică cheltuieli mari. Astfel, cu cheltuieli minime, băncile mari ale ţării şi-au întărit poziţiile, iar clienţii se vor alege cu servicii mai puţin calitative.

 

SURSA: NOI.MD

См. подробнее: http://politmoldova.com/bancile-din-moldova-au-cistigat-un-jackpot.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × три =