Întreprinzătorii din Moldova vor fi scutiți de prezentarea extraselor din Registrele de Stat


Întreprinzătorii din Moldova vor fi scutiți de prezentarea extraselor din Registrele de Stat

Antreprenorii din Moldova vor fi scutiți de necesitatea de a prezenta extrasele din Registrele de Stat ale persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, relatează NOI.md. După cum a comunicat Secretariatul Prim-ministrului, șeful Guvernului Valeriu Streleț a dispus să se întreprindă aceste măsuri, chemînd organele de stat să nu solicite extrasele din Registrele de Stat ale persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, necesare pentru eliberarea documentelor permisive sau prestarea serviciilor.

Dispoziția Premierului vizează prevederile Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice si a întreprinzătorilor individuali din 19 octombrie 2007 care stipulează obligația organelor de stat de a colabora cu Camera Înregistrării de Stat (CÎS) în scopul schimbului electronic de informație, ce se conține în extrase. Aceeași lege obligă CÎS să furnizeze mai multor organe publice fără plată informațiile care se conțin în registre, pe suport de hîrtie sau în format electronic.

La propunerea Consiliului Economic, Prim-ministrul a solicitat ca, pînă la 25 septembrie 2015, Ministerul Justiției, în calitatea sa de fondator al CÎS, să prezinte Guvernului o hotărîre privind modificarea tuturor actelor normative în vederea excluderii solicitării extrasului din Registrele de stat ale persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali. Totodată, organele publice care solicită extrasul dat trebuie să-și adapteze reglementările interne, pentru a exclude obligația prezentării acestuia la eliberarea actelor permisive sau prestarea serviciilor.

Anularea obligativității prezentării acestor extrase va contribui la debirocratizarea treptată a mai multor procese cum ar fi achizițiile publice, subvențiile în agricultura, administrarea fiscală etc. În plus, acest lucru le va permite întreprinzătorilor să reducă semnificativa cheltuielile legate de eliberarea extraselor, precum și să economisească timpul. În prezent, extrasele sînt solicitate antreprenorilor de mai mult de 30 de autorități. La eliberarea actelor permisive sau prestarea unor servicii persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali li se solicită prezentarea extraselor din registre pe suport de hîrtie (în original sau copie), chiar dacă aceste autorități au acces direct la informația dată, fără necesitatea implicării agenților economici. Astfel, se creează o povară administrativă și financiară adițională și nejustificată pentru antreprenori, care sîntobligați să facă două vizite suplimentare pentru solicitarea și ridicarea acestui document intermediar, cu cheltuieli suplimentare pentru transport și pierdere de timp. În plus, pentru fiecare extras se percepe și o taxă de eliberare care ajunge la 378 lei per document.

Registrele de Stat conțin informații cu privire la denumirea unității de drept, forma juridică, IDNO, data înregistrării, adresa sediului, activitățile practicate, capitalul social și repartizarea cotelor sociale, date despre administrator și fondatori. Autoritățile pot obține aceste informații în mod electronic și securizat, direct de la CÎS.

 

SURSA: NOI.MD

См. подробнее: http://politmoldova.com/intreprinzatorii-din-moldova-vor-fi-scutiti-de-prezentarea-extraselor-din-registrele-de-stat.html


Loading...