Agricultura şi dezvoltarea rurală devin domenii prioritare pentru dezvoltarea Moldovei

irrigation

Guvernul Republicii Moldova a avizat pozitiv proiectul de lege care prevede completarea şi modificarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”, prin care se stabileşte drept domenii strategice pentru dezvoltarea țării sectorul agricol şi dezvoltarea rurală. Decizia se înscrie în eforturile de realizare a obiectivului privind promovarea rolului central al domeniului agricol şi rural în dezvoltarea Republicii Moldova, în contextul eventualei semnări a Acordului de liber schimb cu UE, relatează NOI.md.

Scopul modificărilor operate este consolidarea economiei locale şi comunităţilor din mediul rural. Totodată, proiectul va facilita obţinerea sprijinului conceptual şi financiar din partea partenerilor de dezvoltare, instituţiilor financiare internaţionale şi donatorilor.

Documentul include o analiză detaliată a situaţiei în agricultură şi industria alimentară, a ocupării forţei de muncă în localităţile rurale, precum şi viziunea strategică, scopurile şi obiectivele privind securitatea şi siguranţa alimentară, păstrarea resurselor naturale şi a fondului fiduciar etc. Se preconizează că pînă în anul 2020 costul real al producției agricole va crește cu 25% față de anul 2010, cînd acest indice a constituit 20 de miliarde de lei. Totodată, suprafața terenurilor irigate urmează să se majoreze cu 50% (de la 145 ha în anul 2010), iar numărul muncitorilor migranți din localitățile rurale să scadă cu 50% (de la 200 de mii în anul 2010).

După aprobarea amendamentelor de Parlament Strategia națională „Moldova-2020” se va axa pe termen lung pe opt priorități de dezvoltare: sistemul de educație, drumurile, finanțele, afacerile, energetic, sistemul de pensii, sistemul judecătoresc, agricultura și dezvoltarea rurală.

NOI.MD

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × четыре =