Albinele împotriva mierii sau cum Moldova a decis să învingă corupția

Albinele împotriva mierii sau cum Moldova a decis să învingă corupția

Reformele anticorupție sunt în trend în ultimilor ani, la această temă recurg atît actorii de la guvernare, cît și cei din opoziție. Reformele se perindă una după alta, însă ele nu au nici un impact asupra mărimii mitelor și asupra indicatorilor luptei anticorupție.

Esența noilor propuneri ale Centrului pentru reformă în sistemul judecătoresc constă în crearea în Moldova a judecătoriei specializate pentru examinarea proceselor de corupție. În forma sa actuală, această inițiativă apare destul de ridicolă: judecătorii împotriva corupției sună ca rock-ul împotriva drogurilor sau albinele împotriva mierii.

Deputați, politicieni, judecători

În ratingul nivelului de corupție a țărilor din Parteneriatul Estic Moldova și Ucraina se plasează pe primele locuri. Acest fapt este menționat în raportul Tranparency International, publicat în iulie 2015. Organizația internațională i-a recomandat Uniunii Europene să țină cont de acești indicatori la formularea obligațiilor față de partenerii din Est.

În Moldova, corupția este una dintre cele cinci probleme, care preocupă cel mai mult populația. Potrivit studiului, printre cele mai corupte instituții sunt Parlamentul, partidele politice și sistemul judecătoresc. Totodată, despre existența corupției în judecătorii au relatat 80% din participanții sondajului, efectuat de Transparency International în Moldova.

În opinia analiștilor acestei organizații internaționale, din lipsa voinței politice și a unor mecanisme clare de pedeapsă, noile legi anticorupție adoptate în Moldova în practică nu sunt eficiente.

În aceste condiții, în opinia unor experți naționali, propunerea privind crearea unei noi structuri anticorupție în cadrul sistemului judecătoresc apare, cel puțin, ridicol.

Relativ noi și relativ onești

Autorii noii inițiative propun crearea unei instanțe specializate primare, precum și a unei Curți de Apel separate pentru examinarea acestei categorii de cazuri. Pe lîngă Curtea Supremă de Justiției ar putea apărea un nou colegiu specializat care va examina dosarele de corupție.

În opinia Centrului pentru reformă în sistemul judecătoresc, o asemenea structură va contribui la examinarea mai eficientă și mai scrupuloasă a dosarelor penale, precum și va permite îndepărtarea de practica actuală de emitere a verdictelor.

„Instituțiile europene nu sunt mulțumite de mersul reformelor în domeniul justiției în Moldova, fapt ce trece cu fir roșu în toate declarațiile pe această temă, menționează unul dintre experți. Aceasta este una dintre motivele pentru care partea moldovenească încearcă să înainteze noi inițiative de luptă împotriva corupției.
Totodată, reformatorii nu au inventat bicicleta, propunînd în calitate de luptători împotriva corupției judecători relativ noi și relativ onești. Potrivit inițiativei, împotriva corupției vor lupta judecătorii, selectați în urma unui concurs riguros, ce va include și testul cu poligraful.

Însă asemenea propuneri au mai fost și anterior, multe dintre acestea au fost implementate, fapt ce nu i-a permis însă corpului judecătoresc să se curețe de corupție și să-și îmbunătățească imaginea în ochii populației. Avînd în vedere însă declarațiile pe venit și proprietate a actualilor judecători, lupta anticorupție despre care se vorbește la Centru pentru reformă în sistemul judecătoresc, invocă tristețe”.

Pachetul de inițiative – în așteptare

Pe de altă parte, în opinia unor specialiști, ideea nu este lipsită de sens, dacă nu se pune problema creării unei judecătorii anticorupție ca organ autonom. Acest fapt va permite evitarea unor cheltuieli semnificative în procesul de implementare a reformei propuse, care ar putea să nu merite efortul.

Membrul Curții Constituționale, profesorul facultății de drept a Universității de Stat Igor Dolea consideră cea mai acceptabilă variantă pentru Moldova crearea unor completuri specializare ale judecătoriilor, fără crearea unei instanțe separate:

„Trebuie să facem diferență între judecătorii specializați și judecătoriile specializate. În multe țări în instanțele judecătorești sunt formate anume asemenea completuri specializate de judecată, ce examinează anumite dosare specifice, de exemplu, cu participarea minorilor, infracțiuni militare, dosare de corupție etc.

O asemenea abordare este oportună din punct de vedere economic, deoarece necesită mai puține cheltuieli. De asemenea, aceasta simplifică interacțiunea dintre judecători, sporește operativitatea și eficiența examinării dosarelor dintr-o categorie sau alta”.

Direcția generală legislație din cadrul Ministerului Justiției a refuzat să facă comentarii, mențoinînd că în prezent instituția pregătește un alt pachet de inițiative anticorupție, care în timpul apropiat va fi expus pentru discuții publice. Se va regăsi printre acestea și proiectul de lege privind specializarea organelor judecătorești pe dosarele de corupție – este o întrebare deschisă.

„Moldova are specificul său”

La solicitarea Noi.md unul dintre funcționarii de la minister a căzut de acord să comenteze, în mod confidențial, tema introducerii noii specializări. Potrivit lui, la momentul actual, în cadrul Ministerului Justiției nu există o opinie unică în privința oportunității acestei inițiative.

„O prioritate este organizația activității completurilor specializate de judecată pentru examinarea dosarelor cu participarea minorilor. În ultimul timp, în Moldova se atestă o creștere a infracționalității în rîndul adolescenților, iar experiența altor țări vorbește despre reducerea recidivelor în urma introducerii acestei practici.

Judecătorii care examinează dosarele în care figurează copiii, trebuie să dețină cunoștințe în domeniul psihologiei și pedagogiei, chiar dacă la ședința de judecată sunt prezenți specialiști de profil. Modelul propus va reduce efectul represiunii penale pentru minorii aflați în conflict cu legea.

Cît privește specializarea în procesele judiciare de corupție, o asemenea abordare și-ar fi putut demonstra eficiența în alte țări, dar aceasta nu înseamnă că aceasta va contribui la prevenirea și eradicarea corupției în Moldova, care are specificul său.

Această problemă necesită o examinare suplimentară și o studiere multilaterală, cu atragerea experților europeni. Totodată, trebuie estimată și amploarea finanțării reformei – cîte mijloace bugetare vor fi necesare pentru implementarea ei și în ce măsură vor putea fi acoperite cheltuielile din surse externe”.

 

SURSA: NOI.MD

См. подробнее: http://politmoldova.com/albinele-impotriva-mierii-sau-cum-moldova-a-decis-sa-invinga-coruptia.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 × 3 =