Timofti nu poate numi un premier interimar decât după refuzul expres al lui Gaburici de a continua exercitarea funcţiei

Timofti nu poate numi un premier interimar decât după refuzul expres al lui Gaburici de a continua exercitarea funcţiei

Demisia prim-ministrului antrenează de drept demisia Guvernului, iar termenul-limită de formare a Guvernului este de trei luni şi începe să curgă din momentul comunicării demisiei Prim-ministrului.

Totodată, preşedintele are obligaţia constituţională de a numi un premier interimar până la formarea noului Guvern în cazul imposibilităţii definitive a exercitării funcţiei de către prim-ministrul demisionar.

Este decizia Curţii Constituţionale, care s-a pronunţat astăzi la sesizarea preşedintelui Nicolae Timofti. Şeful statului a solicitat Curţii să examineze de urgenţă interpretarea Constituţiei în cazul demisiei prim-ministrului.

Astfel, Curtea Constituţională a hotărât:

1. În sensul articolului 101 alin. (3) din Constituţie:

a) Demisia Prim-ministrului şi, respectiv, a întregului Guvern intră în vigoare în momentul comunicării acesteia:

– în cazul cererii scrise adresate Parlamentului – în momentul depunerii;

– în cazul anunţului public – în momentul emiterii.

b) Demisia Prim-ministrului antrenează de drept demisia Guvernului, fără îndeplinirea nici unei alte condiţii de formă sau procedură.

c) Parlamentul ia act de demisia Prim-ministrului şi, respectiv, a întregului Guvern. Decizia Parlamentului, prin care se ia act de demisia Prim-ministrului şi, respectiv, a întregului Guvern, nu influenţează actul demisiei, procesul de formare a noului Guvern, precum şi termenele constituţionale inerente acestui proces.

2. În sensul articolului 101 alin. (2) din Constituţie:

a) Preşedintele are obligaţia constituţională de a numi un Prim-ministru interimar până la formarea noului Guvern în cazul imposibilităţii definitive a exercitării funcţiei de către Prim-ministrul demisionar.

b) Imposibilitatea definitivă a exercitării funcţiei de Prim-ministru semnifică situaţia generată de orice circumstanţă care împiedică continuarea exercitării funcţiei, alta decât decesul, inclusiv refuzul expres al Prim-ministrului demisionar de a continua exercitarea funcţiei până la formarea noului Guvern.

3. În sensul articolului 85 din Constituţie, termenul-limită de formare a Guvernului este de trei luni, inclusiv în cazul demisiei Prim-ministrului în condiţiile articolului 101 alin. (3) din Constituţie, şi începe să curgă din momentul comunicării demisiei Prim-ministrului, potrivit punctului 1 din prezentul dispozitiv.

4. În sensul articolelor 101 alin. (3) şi 103 alin. (2) din Constituţie, din momentul comunicării demisiei Prim-ministrului, potrivit punctului 1 din prezentul dispozitiv, Guvernul îndeplineşte numai funcţiile de administrare a treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

http://totul.md/ro/newsitem/791018.html

См. подробнее: http://politmoldova.com/timofti-nu-poate-numi-un-premier-interimar-decat-dupa-refuzul-expres-al-lui-gaburici-de-a-continua-exercitarea-functiei.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 + 14 =