NL // E oficial: Pentru fiecare zi de întîrziere a plăților comunale vor fi calculate penalități

E oficial: Pentru fiecare zi de întîrziere a plăților comunale vor fi calculate penalități

În recenta ediție a „Monitorului Oficial” au fost publicate modificări importante ce țin de prestarea și achitarea serviciilor comunale. Acestea au intrat în vigoare și au devenit obligatorii pentru aplicarea de către toți furnizorii și consumatorii.

Despre sancțiuni și interdicții

Noua redacție a Legii privind privatizarea fondului locativ precizează că prestarea serviciilor comunale în blocurile locative cu multe etaje are loc exclusiv în baza contractelor, care, în funcție de circumstanțe, pot fi încheiate de către furnizori cu gestionarii fondului locativ sau cu fiecare proprietar (chiriaș) al apartamentului separat.

Legea interzice debranșarea blocului locativ de la rețelele de energie electrică, căldură, gaz și aprovizionare cu apă în cazurile în care o parte dintre locatari achită serviciile comunale. Totodată, în cazul neachitării facturii în termenul indicat, consumatorului i se calculează, conform unei formule speciale, o penalitate pentru fiecare zi de întîrziere. Totodată, se precizează că termenele de achitare a facturilor sînt stabilite în contract.

Potrivit modificărilor, mărimea facturii pentru întreținerea și reparația patrimoniului comun în blocurile cu multe etaje trebuie să fie proporțională cu cota fiecărui proprietar sau chiriaș al apartamentelor. Modificări similare au fost operate și la Legea privind condominiul în fondul locativ.

Despre punctele de delimitare

De asemenea, legile modificate stabilesc liniile de demarcare între rețelele interne și instalațiile blocului cu multe etaje și rețelele și instalațiile publice. Acum, în cazul unor litigii va fi mai simplu de stabilit în ce zonă de responsabilitate s-a produs scurgerea sau avaria.

În rețelele de apeducte, punctul de delimitare este considerat ieșirea din contorul din subsolul blocului locativ, în rețelele de canalizare – fîntîna de conexiune cu rețeaua publică în direcția apelor reziduale. În rețelele de încălzire centrală – ultimele flanșe de pe a treia sau a patra supapă a liftului de asamblare.

Despre licenţe noi şi interese economice

Parlamentul a extins funcțiile Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Aceasta va elibera licențe pentru producerea, distribuția și livrarea energiei termice, precum și pentru serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare. Taxa pentru eliberarea licenței va constitui 3250 de lei. Această prevedere se conține în completările la Legea privind reglementarea activității antreprenoriale în baza licenței.

Legea serviciilor de gospodărire comunală a fost completată cu prevederile privind furnizorii de servicii, ce activează în baza contractului de parteneriat public-privat. De elaborarea politicii și strategiei de dezvoltare a serviciilor în acest domeniu se vor ocupa administrațiile publice locale. Acestea vor delega gestionarea serviciilor și vor supraveghea îndeplinirea obligațiilor de către furnizori, calitatea și parametrii serviciilor, păstrarea și modernizarea infrastructurii.

Modificările în Legea privind drepturile consumatorilor precizează cerinţele faţă de protecţia drepturilor lor economice. În special, întreprinderilor li se interzice să presteze servicii, inclusiv comunale, în lipsa unui contract, negociat individual cu consumatorii sau cu reprezentanţii legali ai acestora. Organele publice din domeniul energetic, aprovizionării cu apă şi canalizaţie au fost abilitate şi cu funcţia de protecţie a drepturilor consumatorilor.

Despre credite şi dobînzi

De asemenea, în „Monitorul Oficial” au fost publicate modificările introduse de către Guvern la Acordul dintre Moldova şi Polonia privind acordarea asistenţei de credit. Acestea precizează că termenul de rambursare a creditului va constitui 12 ani, cu o perioadă de grație de 3 ani. Banii sînt alocaţi în cadrul Programului de asistenţă condiţionată pentru agricultură, la o dobîndă anuală de 2%. În cazul reţinerii plăţilor, se prevede calcularea unei penalităţi în mărime de 10% anual pentru fiecare zi.

Pentru distribuirea banilor şi monitorizarea rambursării creditelor, pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va fi creată o subdiviziune specială. Aceasta ar putea gestiona nu doar asistenţa externă, dar şi mijloacele alocate din bugetul de stat. În timpul apropiat, ministrul Agriculturii va aproba componenţa Consiliului de administraţie al acestui organ. Din acesta vor face parte 7 persoane, preponderent reprezentanţi ai ministerului de profil.

Moldova iniţiază negocieri cu Asociaţia Internaţională de Dezvoltare pentru alocarea unei finanţări suplimentare. Autorităţile speră să obţină un credit pentru implementarea proiectului „Managementul calamităţilor şi riscurilor climaterice în Moldova”. Pentru negocierea condiţiilor de creditare, preşedintele Nicolae Timofti a creat o delegaţie oficială din 6 persoane, condusă de viceministrul Mediului Lazăr Chirică.

Știri pe scurt

Guvernul a aprobat lista persoanelor fizice care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009, care voi primi îndemnizaţii unice. Din aceasta fac parte 21 de persoane. Cel mai vîrstnic beneficiar are 71 de ani, iar cel mai tînăr – 24 de ani. Mărimea indemnizaţiilor variază de la 3 mii pînă la 7 mii de lei. În total, în acest scop, din fondul de rezervă, au fost alocați 88 de mii de lei.

Din acelaşi fond, Ministerul Apărării a primit 616 mii de lei pentru confecţionarea medaliilor comemorative, prilejuite de împlinirea a 70 de ani de la victoria împotriva fascismului în cel de-al Doilea Război Mondial. Medalia reprezintă piramida din arme deasupra focului veşnic de la Complexul Memorial „Eternitate” din Chişinău. Totodată, a fost aprobat statutul şi schiţa medaliei comemorative pentru veterani.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare a aprobat reorganizarea SA “Aeroport Handling”, specializată în deservirea pasagerilor şi încărcăturilor în Aeroportul din Chişinău. Compania îşi va continua activitatea în calitate de societate cu răspundere limitată.

 

SURSA: NOI.MD

Материалы по теме см. на сайте http://politmoldova.com/e-oficial-pentru-fiecare-zi-de-intirziere-a-platilor-comunale-vor-fi-calculate-penalitati.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

20 − 15 =