NL // Prevederi îmbucurătoare şi neîmbucurătoare în Legea bugetului de stat pe 2015

Prevederi îmbucurătoare şi neîmbucurătoare în Legea bugetului de stat pe 2015

Agenţii economici, care au venituri impozabile de până la 600 mii lei vor avea posibilitatea să se înregistreze benevol în calitate de plătitori de TVA, în cazul în care ei intenţionează să efectueze livrări impozabile de mărfuri şi servicii.

Astfel, ei nu vor mai avea nevoie sa atingă pragul de 100 mii lei pentru a putea deveni plătitor de TVA, acest prag se anulează”, transmite IPN cu referire la Legea bugetului de stat pe 2015, intrată în vigoare prin asumarea de către Guvern a răspunderii în faţa parlamentului. De asemenea, documentul stipulează ca agenţii economici, care sunt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA şi care, începând cu 1 mai 2015, efectuează investiţii(cheltuieli) capitale în clădiri de producţie, destinate producerii mărfurilor sau serviciilor), să aibă dreptul la restituirea sumei TVA. Restituirea va avea loc doar după darea în exploatare a acestor clădiri.

Potrivit Centrului Analitic Independent Expert-Grup, aceste prevederi din Legea bugetului de stat pentru 2015 se înscriu printre cele binevenite şi aşteptate de către agenţii economici.

Expert-Grup dă o notă pozitivă introducerii unui tratament fiscal unic pentru toate instituţiile de învăţământ, indiferent dacă sunt de stat sau private. Acestea vor fi scutite de impozitul pe venitul obţinut din desfăşurarea nemijlocită a activităţii de educaţie (conform Codului educaţiei). Totodată, veniturile obţinute de instituţii din desfăşurare altor activităţi – chirie, activitate de producţie, prestarea serviciilor de calcul) vor fi impozitate ca şi cele obţinute de către agenţii economici din activităţi similare. Aceiaşi abordare urmează a fi aplicată şi pentru scutirea de TVA a mărfurilor şi serviciilor instituţiilor de învăţământ.

De asemenea, este bună şi oportună prevederea ce permite deducerea cheltuielilor anuale suportate de către angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului, în mărime de până la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculată în sumă fixă (4056 lei pe 2015). Ar fi un stimulent pentru dezvoltarea pieţei asigurărilor facultative de asistenţă medicală. Dar, în opinia experţilor independenţi, prevederea necesită a fi concretizată şi la ea trebuie de revenit.

Mai puţin îmbucurătoare este prevederea potrivit căreia sunt excluse din categoria veniturilor neimpozabile indemnizaţiile de concediere. Aceste indemnizaţii, indiferent de forma de încetare a raportului de muncă, urmează a fi impozitată pe principii generale.

De asemenea, opinii mai mult negative a generat micşorarea limitei de deducere în scopuri fiscale a donaţiilor efectuate în scopuri filantropice sau de sponsorizare de către persoanele fizice şi juridice în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice, organizaţiilor necomerciale şi în favoare caselor de copii de tip familial, de la 10%, prevăzute în Legea Bugetului pe 2014, la 2%.

Ministerul Finanţelor explică această modificare prin necesitatea de a reduce cazurile de evaziune fiscală prin folosirea donaţiilor fictive, care se acordă în schimbul plăţilor salariale.

http://ipn.md/ro/politica/68782

Материалы по теме см. на сайте http://politmoldova.com/prevederi-imbucuratoare-si-neimbucuratoare-in-legea-bugetului-de-stat-pe-2015.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пять × четыре =